Giám sát hành trình phương tiện, tài sản và cá nhân | Giám sát, quản lý xe trực tuyến | Định vị GPS| GPS Tracking | lanaGPS 2.0

lanaGPS hệ thống Giám sát hành trình và Quản lý điều hành phương tiện, tài sản và cá nhân.

lanaGPS sử dụng thiết bị giám sát hành trình (GPS) kết hợp với công nghệ truyền dữ liệu không dây (GPRS) và bản đồ số (GIS) giúp giám sát và hỗ trợ quản lý phương tiện, tài sản, cá nhân một cách dễ dàng, hiệu quả, đặc biệt cho các lĩnh vực Giao thông vận tải.

lanaGPS có thể ứng dụng vào nhiều mục đích trong đời sống xã hội từ giao thông vận tải, ngân hàng, an ninh quốc phòng, đem đến những lợi ích thiết thực đa dạng cho người dùng. chi tiết ...