Chi phí

Chi phí

Các chi phí:

 1. Chi phí mua thiết bị giám sát hành trình (GPS Tracker) từ 180USD đến 400USD tuỳ nhu cầu sử dụng
 2. Chi phí thuê bao giám sát hành trình (lanaGPS 2.0): 50 USD/năm
 3. Chi phí thuê bao GSM/GPRS (Chi phí GPRS rẻ hơn từ 100 - 200 lần so với tin nhắn GSM) trung bình từ 25.000 – 50.000đ/ tháng.
Dịch vụ web và lưu trữ:
 1. Chi phí thuê bao giám sát hành trình (lanaGPS 2.0): tuỳ nhu cầu, thời gian sử dụng.
 2. Chi phí thuê bao GSM/GPRS: trung bình từ 25.000 – 50.000đ/ tháng.
Dịch vụ thuê thiết bị:
 1. Chi phí thuê thiết bị giám sát hành trình (GPS Tracker): tuỳ nhu cầu, thời gian sử dụng
 2. Chi phí thuê bao giám sát hành trình (lanaGPS 2.0): tuỳ nhu cầu, thời gian sử dụng
 3. Chi phí thuê bao GSM/GPRS: trung bình từ 25.000 – 50.000đ/ tháng.

Lựa chọn cách tính chi phí

Chọn gói sản phẩm và dịch vụ (Lựa chọn thứ nhất)
 1. Chi phí mua thiết bị giám sát hành trình (GPS Tracker) từ 180USD đến 400USD tuỳ nhu cầu sử dụng
 2. Chi phí thuê bao: 80 USD/năm
 • Chi phí thuê bao giám sát hành trình (lanaGPS 2.0
 • Chi phí thuê bao GSM/GPRS.
Lợi ích:
 • Khách hàng không quan tâm đến chi phí thuê bao GSM/GPRS, lanaGPS sẽ nộp hộ Quý khách.
 • Khách hàng thanh toán chi phí mua thiết bị (01 lần cho 01 thiết bị).
 • Khách hàng thanh toán chi phí thuê bao theo năm.
Chọn gói sản phẩm và dịch vụ (Lựa chọn thứ 2)
 1. Chi phí mua thiết bị giám sát hành trình (GPS Tracker) từ 180USD đến 400USD tuỳ nhu cầu sử dụng
 2. Chi phí thuê bao giám sát hành trình (lanaGPS 2.0): 50 USD/năm
 3. Chi phí thuê bao GSM/GPRS: trung bình từ 25.000 – 50.000đ/ tháng.
Lợi ích:
 • Khách hàng thanh toán chi phí thuê bao GSM/GPRS + quản lý SIM + theo dõi quá trình nạp tiền.
 • Khách hàng thanh toán chi phí mua thiết bị (01 lần cho 01 thiết bị).
 • Khách hàng thanh toán chi phí thuê bao theo năm.

LIÊN HỆ

Email: info@lanagps.com
Yahoo: lanagps_ym
Skype: lanagps
Điện thoại: 0164 227 1413