Hướng dẫn & Thông tin

Tải các tài liệu hướng dẫn sử dụng, các thông tin hữu ích.

Giới thiệu

lanaGPS 2.0

Hướng dẫn sử dụng

Thiết bị VT300i

Thiết bị VT310i

Thông tin

Nghị định 91/2009/NĐ-CP Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thông tư 14/2010/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Thông tư 08/2011/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

LIÊN HỆ

Email: info@lanagps.com
Yahoo: lanagps_ym
Skype: lanagps
Điện thoại: 0164 227 1413